AnadoluTayfası.Net ( ATN )
Ah dünya, sen neden böylesin.. Arada bir gülen görmesem, ölesim geliyor, ölesim..
Geri git   AnadoluTayfası.Net ( ATN ) > Vee Ders.. > Dersler.. > Edebiyat

Servet-i Fünun Edebiyatı Konu Testi

Edebiyat
Servet-i Fünun Edebiyatı Konu Testi, ve Servet-i Fünun Edebiyatı Konu Testi servet i fünun test ve cevapları, servet-i fünun test, servet-i fünun testleri, serveti funun testi, serveti fünun dönemi test soruları ve cevapları, serveti fünun edebiyatı soruları ve cevapları, serveti fünun edebiyatı test soruları ve cevapları, serveti fünun soruları ve cevapları, serveti fünun test, serveti fünun test soruları ve cevapları, serveti fünun testleri, tanzimat dönemi test soruları ve cevapları, hakkında bilgiler ve daha fazlasını içeriyor.. Devamını Oku...

 
10-07-2010 02:48 Yazan: Leyll-A
Servet-i Fünun Edebiyatı Konu Testi

Servet-i Fünun Edebiyatı Konu Testi

Sponsorlu Bağlantılar

Servet-i Fünun Edebiyatı Konu Testi Edebiyat Dersi Soru ve Cevapları - Edebiyat Test Soruları1. (I) Servet-i Fünûn şiiri dil, şekil ve anlayış bakımından Tanzimat şiiriyle aynıdır. (II) Servet-i Fünûn şiirinde güçlü bir musiki, biçim kusursuzluğu vardır. (III) Biçim mükemmelliği daha çok, Tevfik Fikret'in manzumelerinde görülür. (IV) İç musikiye ise oldukça ileri bir söyleyişle Cenap Şehabettin'in şiirlerinde ulaşılmıştır. (V) Bu dönemin sanatçıları, aruzun, Türk dilinin musikisine en uygun kalıplarını zevkle ve özenle seçerek kullanmış; Türkçeyi bu ölçüye uydurmakta ustalık göstermişlerdir.


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?


A) I.


B) II.


C) III.


D) IV.


E) V.
2. Servet-i Fünûn edebiyatının şiir anlayışı ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?


A) Anlamın bir mısra ya da bir beyitte tamamlanması anlayışı terk edilmiştir.


B) Divan edebiyatının gelenekleri, dönemin Fransız yazını örnek alınarak yıkılmıştır.


C) Uyağın kulak için değil, göz için olduğu savunulmuştur.


D) Genelde bireysel konular işlenmiş; aşk, tabiat, düş kırıklıkları tema olarak seçilmiştir.


E) Parnasizm ve sembolizm akımının niteliklerine uygun eserler verilmiştir.
3. ---döneminde dergiler önemli bir yer tutmuştur. Bu dönemde Servet-i Fünûn dergisinin yanında "Malûmat", "Mekteb", "Musavver Malûmat" gibi dergiler çıkarılmıştır. Bu dergilerde edebiyat, sanat konularında öğretici yazılar yayımlanmıştır. Eleştirilere yer verilmiş ve tartışmalar yapılmıştır.


Bu parçanın başına aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?


A) Tanzimat


B) Edebiyat-ı Cedîde


C) Millî Edebiyat


D) Divan edebiyatı


E) Halk edebiyatı


4. Bu dönem şairleri eserlerinde duygu ve hayal unsurlarını kullanmayı gerçeklere tercih ettiler. Aşk ve doğa gibi bireysel konuları işlediler. Genel anlamda, toplumsal sorunların ve güncel siyasetin dışında kaldılar. Parnasizm ve sembolizm akımlarının etkisinde kalarak "sanat için sanat" anlayışını benimsediler.


Bu parçada şiirlerinin ortak özelliklerinden söz edilen şairler aşağıdakilerin hangisiyle adlandırılır?


A) Tanzimatçılar


B) Beş Hececiler


C) Millî Edebiyatçılar


D) Yedi Meşaleciler


E) Servet-i Fünûncular
5. Servet-i Fünûn şiirinde --- ve ---; romanında ise --- ve --- akımlarının etkisi görülür.


Bu cümlede yer alan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?


A) realizm - romantizm - klasisizm - fütürizm


B) sembolizm - parnasizm - realizm - natüralizm


C) dadaizm - sürrealizm - romantizm - realizm


D) romantizm - realizm - natüralizm - dadaizm


E) sembolizm - sürrealizm - romantizm - klasisizm
6. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn şiiriyle Divan şiirinin ortak özelliğidir?


A) Beyit güzelliği yerine konu bütünlüğüne önem verme


B) "Sone, terzarima" gibi Batı edebiyatından alınan biçimleri kullanma


C) Kulak için kafiye anlayışını benimseme


D) Nazmı nesre yaklaştırma


E) Arapça ve Farsça sözlerin yoğun olduğu ağır bir dil kullanma


7. Serveti-i Fünûn romanı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Batılı roman tekniğine uygun ilk eserler verilmiştir.


B) Söyleyişe önem verilmiş, sanatlı sözlerle örülmüş geniş tasvirler yapılmıştır.


C) Arapça ve Farsça tamlamalardan oluşan ağır bir dil kullanılmıştır.


D) Fransız romantizminin etkisiyle gerçeklikten uzak karakterler yaratılmıştır.


E) İstanbul ve çevresinde yaşanan olaylar konu edilmiştir.


8. Fransız edebiyatının özelliklerini Türk edebiyatına adapte etmeye çalışmışlardır. Fransız realizmini örnek almışlardır. Tanzimat'ın ikinci dönemindeki sanatçılar gibi "Sanat, sanat içindir." prensibi ile hareket etmişlerdir. Bu topluluğun üslûbu süslü ve sanatlı; ruh ve ifade tarzı ise Avrupai'dir. Şiirde aruz veznini kullanmakla birlikte, nazım şekillerinde ve konularda büyük yenilikler yapmışlardır. Nazmı nesre yaklaştırmışlar, beyit bütünlüğü yerine konu bütünlüğünü esas almışlardır.


Bu parçada sözü edilen edebî grup aşağıdakilerin hangisidir?


A) Servet-i Fünûncular


B) Fecr-i Aticiler


C) Millî Edebiyatçılar


D) Beş Hececiler


E) Yedi Meşaleciler
9. (I) Servet-i Fünûn sanatçılarının eserlerinde klasisizm ve romantizm akımlarının etkisi görülmektedir. (II) Gözlemlerle ortaya konan kişilerin, özellikle ruhsal durumları incelenmiştir. (III) Geniş çevre betimlemeleri yapılarak, çevre ile kişiler arasında bağlantılar kurulmuştur. (IV) Bu dönemde yazılan romanlarda kişiler ve olaylar çoğunlukla İstanbul'dan ve aydın çevrelerden seçilmiştir. (V) Öykülerde ise az da olsa halktan kişilere ve bunların sorunlarına yer verilmiştir.


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?


A) I.


B) II.


C) III.


D) IV.


E) V.
10. Servet-i Fünûn Dönemi, --- etkisinde gelişen Türk edebiyatının 19. yüzyıl sonlarında kısa; fakat yoğun bir değişim yaşadığı dönemdir.


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?


A) İslamiyet


B) Divan edebiyatı


C) Halk edebiyatı


D) Batı edebiyatı


E) Tanzimat edebiyatıCevap Anahtarı:


1-A 2-C 3-B 4-E 5-B 6-E 7-D 8-A 9-A 10-Dalıntı

Sponsorlu Bağlantılar
Gitti Gidiyor..
 
Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Servet-i Fünun ne anlama gelir? buqunasK 5n1k 0 07-07-2013 04:08
Servet-i Fünun ve Milli Edebiyatın nesir (düz yazı) özellikleri nelerdir? SeevalKT 5n1k 0 07-04-2013 19:05
Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı Konu Testi TUtHiii Edebiyat 0 10-07-2010 02:48
Servet-i Fünun Döneminde Şiir shekerkisS Edebiyat 0 09-26-2010 06:16
Edebiyat-ı Cedide (Servet-i Fünun Edebiyatı) Vodafone Edebiyat, Felsefe, Şiir 0 12-04-2009 16:42Powered By vBulletin® Copyright ©2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

ShevKose